Home>Dịch vụ Tư vấn Pháp Lý Doanh Nghiệp>Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoa hồng môi giới

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoa hồng môi giới

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoa hồng môi giới cập nhật 2020. Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người với thu nhập phải trích nộp một phần lương thuởng hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Bài viết sau đây của ACC Việt Nam xin sản xuất cho người dùng 1 số thông tin về Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoa hồng môi giới cập nhật 2020

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoa hồng môi giới

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoa hồng môi giới cập nhật 2020

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân : Tiền thù lao nhận được dưới những hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền huê hồng môi giới; tiền tham dự các đề tài nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật; tiền tham dự các Dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của luật pháp về chế độ nhuận bút; tiền tham gia những hoạt động giảng dạy; tiền tham gia trình diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác”.

Như vậy tiền hoả hồng môi giới là đối tượng chịu thuế của thuế thu nhập tư nhân.

Môi giới thương mại là gì

Môi giới thương mại là hoạt động thương nghiệp, theo đấy một doanh gia làm cho trung gian (bên môi giới) cho các bên sắm bán hàng hoá, cung ứng DV (bên được môi giới) trong việc giao dịch, giao kết hiệp đồng tìm bán hàng hóa, DV và được hưởng thù lao theo hiệp đồng môi giới”

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoa hồng môi giới cập nhật 2020 phải làm những thủ tục nào

Đối mang doanh nghiệp, tư nhân chi trả thu nhập (doanh nghiệp)

Hồ sơ khai quyết toán thuế

Tổ chức, tư nhân trả thu nhập đối sở hữu thu nhập trong khoảng lương bổng, tiền công ko phân biệt mang nảy sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các dòng sau:

  • Tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN ban hành cố nhiên Thông tư 92/2015/TT-BTC.
  • Bảng kê loại số 05-1/BK-TNCN ban hành dĩ nhiên Thông tư 92/2015/TT-BTC.
  • Bảng kê chiếc số 05-2/BK-TNCN ban hành dĩ nhiên Thông tư 92/2015/TT-BTC.
  • Bảng kê chiếc số 05-3/BK-TNCN ban hành dĩ nhiên Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Nơi nộp hồ sơ

Theo điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC, nơi nộp hồ nguyên sơ quyết toán thuế năm 2019 được quy định như sau:

  • Tổ chức, tư nhân trả thu nhập là cơ sở cung ứng, buôn bán nộp hồ nguyên sơ thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị, tư nhân.
  • Tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, lĩnh vực, UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp thức giấc nộp hồ nguyên sơ thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng hội sở chính.
  • Tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.
  • Tổ chức trả thu nhập là các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp quốc tế, văn phòng đại diện của những công ty nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi công ty đóng trụ sở chính.

Xem thêm

2020/11/24Thể loại : Dịch vụ Tư vấn Pháp Lý Doanh NghiệpTab :

Đối tác: thu mua vảithu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệu